İki Yüzdenin (Oranın) Farkını Test Etme — SPSS

iki yüzde farkını test etme

Diyelim ki 100 kişilik bir verimiz var. Bu veride kadınların sayısı 54, erkeklerin de sayısı 46. “Veride erkeklerin oranı kadınların oranından daha fazla mı?” sorusunun yanıtını verebilmemiz için, bunu istatistiksel olarak test etmemiz gerekmektedir.

Ya da, 100 kişilik bir öğrenci grubunda 1. soruyu doğru işaretleyen 60 kişi var, 2. soruyu doğru işaretleyen 55 kişi var. “Acaba 2. soruyu doğru işaretleyen öğrenci sayısı 1. soruyu doğru işaretleyen öğrenci sayısından fazla mı?” sorusuna cevap verebilmek için, yine istatistiksel test uygulamamız gerekmektedir.

Bu sayfada, bu iki durumdaki yüzde (oran) bakımından farklılıkları SPSS ile nasıl test edeceğimizi anlatıyorum.

SPSS Eğitim

 

Tek Ölçüm, İki Grup Arasındaki Yüzde Farkını Test Etme

Bu örnekte verimizde 100 kişi var. Kadın sayısı 64, erkek sayısı 36 kişi. İkisinin yüzde olarak oranının birbirinden farklı olup olmadığını SPSS ile test etmek istiyorum.

Analyze -> Nonparametric Tests -> Chi-Square butonlarına basıyoruz.

iki yüzde oran farkını test etme 1

 

Cinsiyet değişkenimizi Test Variable List kutusuna koyup, OK butonuna basıyoruz.

iki yüzde oran farkını test etme 2

 

SPSS’in bize verdiği sonuç tablolarında, Test Statistics tablosundaki Sig. satırı, istatistiksel testin p anlamlılık değerini verecektir. Bu, 0.05’ten küçük ise, iki yüzde (oran) arasında anlamlı farklılık var demektir.

Bu örnekte, p değeri 0.005 çıktı, yani küçük. Bu da demek oluyor ki, 64 kadın ve 36 erkek olan bir veride, cinsiyetlerin oranı birbirinden anlamlı olarak farklı dağılım göstermektedir.

iki yüzde oran farkını test etme 3

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Tek Grup, İki Ölçüm Arasındaki Yüzde Farkını Test Etme

Aynı gruptaki kişilerin, iki farklı soruda doğru veya yanlış cevap verme oranlarını da karşılaştırmak isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki kısa adımları izlememiz yeterli olacaktır.

Analyze -> Nonparametric Tests -> K Related Samples

iki yüzde oran farkını test etme 4

 

Soruların ikisini de Test Variables kutusuna atıyoruz. Aşağısındaki seçenekler arasından Friedman yerine Cochran’s Q işaretliyoruz. OK butonuna basıyoruz.

iki yüzde oran farkını test etme 5

 

Test sonucunda, SPSS bize aşağıdaki iki tabloyu verecek verecek. İlk tabloda, birinci ve ikinci soruya verilen cevapları karşılaştırmalı olarak görebiliyoruz. Asıl önemli olan kısım Test Statistics tablosundaki en alttaki Sig. satırı. Burası testin p istatistiksel anlamlılık değerini verecektir. Bu değer 0.05’ten küçük ise, birinci ve ikinci soruya verilen doğru cevapların oranları birbirinden anlamlı şekilde farklı demektir. Bu örnekte de p değeri küçük olduğu için doğru yanıt oranı birinci ve ikinci soru için farklı diyebiliriz.

iki yüzde oran farkını test etme 6

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Deniz Şavkay hakkında 145 makale
Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, Yüksek Lisans eğitimimi Polonya'daki SWPS Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladım. Davranış bilimlerine ilgi duyuyorum ve eğitim hayatımı bunun üzerine şekillendirdim. SPSS ile istatistik analizi yapmayı çok seviyorum. SPSS analizleriyle insan davranışındaki kalıpları keşfetmek ve insan davranışı hakkında iç görü sahibi olmak beni heyecanlandırıyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*