spss ile anova testi

SPSS ile ANOVA Analizi

07/05/2024 Deniz Şavkay 0

ANOVA analizi, istatistiksel bir yöntemdir ve birden fazla grup arasındaki varyans farklılıklarını incelemek için kullanılır. Bu analiz, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup […]

SPSS ile MANCOVA Analizi

SPSS ile MANCOVA Analizi (Resimli)

20/03/2024 Deniz Şavkay 0

MANCOVA Analizi, birden çok bağımlı değişkene sahip deney modellerinde grupların arasındaki farklılıkları kovaryantın da etkisini hesaba katarak değerlendirmek için bir ANOVA çeşididir. Bu blog yazısında, […]

spss ile ancova

SPSS ile ANCOVA Analizi (Resimli)

19/03/2024 Deniz Şavkay 0

ANCOVA analizi, birçok araştırmada kullanılan ve değişkenleri kontrol etmek amacıyla kullanılan bir istatistiksel analiz yöntemidir. Bu yöntem, bağımsız değişkenlerin etkisini kontrol etmek ve düz ANOVA’ya […]

spss ile manova

SPSS ile MANOVA Analizi (Resimli)

19/03/2024 Deniz Şavkay 0

MANOVA (Çok Değişkenli [Multivariate] Varyans Analizi), birden fazla grubun arasında aynı anda birden fazla bağımlı değişkenin ortalamaları arasındaki farkları analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel […]

kruskal wallis testi spss

SPSS ile Kruskal-Wallis Testi (Resimli)

15/03/2024 Deniz Şavkay 0

Kruskal-Wallis Testi, ANOVA varsayımlarının sağlanamadığı durumlarda, farklı grupların test skorlarını karşılaştırmak için kullanılan bir istatistiksel testtir. SPSS programıyla Kruskal-Wallis Testi yapmak oldukça kolaydır. Bu yazıda, […]