Log-Lineer Analiz (SPSS)

Log-Lineer Analiz (SPSS) — Resimli

29/03/2024 Deniz Şavkay 0

Log-lineer analiz, karmaşık kategorik verilerle çalışırken, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak ve etkileşimleri incelemek için yaygın olarak kullanılan bir istatistiksel analiz türüdür. Bu blog yazısında, […]

SPSS ile McNemar Testi

McNemar Testi (SPSS) — Resimli

27/03/2024 Deniz Şavkay 0

McNemar Testi, istatistiksel analizlerde bağımlı örneklemlerde kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için sıklıkla kullanılan güçlü bir araçtır. SPSS ile yapılabilen bu test, özellikle klinik araştırmalardan […]