SPSS ile Anket Analizi

Anketler, sosyal bilimlerden pazarlama araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede veri toplamak için kullanılan etkili araçlardır. Ancak, anketlerde toplanan verilerin anlamlı sonuçlar verebilmesi için doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Bu noktada SPSS programı, anket verilerinin analizi için güçlü ve kullanıcı dostu bir yazılım olarak öne çıkmaktadır.

Bu yazıda, SPSS kullanarak anket analizinin nasıl yapılacağı adım adım ele alınacaktır. Veri girişinden analiz sonuçlarının yorumlanmasına kadar tüm süreçler detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Bu rehber, anket verilerini etkin bir şekilde analiz etmek ve anlamlı sonuçlar elde etmek isteyen araştırmacılar için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.

spss analizi ücretli danışmanlık tanışma indirimi veri tablo rapor iletişim

Anket Analizi Nedir?

Anket analizi, belirli bir grup veya nüfus hakkında bilgi toplamak amacıyla yapılan anketlerden elde edilen verilerin sistematik bir şekilde incelenmesi ve yorumlanması sürecidir. Bu analiz, anket sorularına verilen yanıtların istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmesini içerir. Anket analizinin temel amacı, toplanan verilerden anlamlı bilgiler çıkararak, araştırma sorularına yanıtlar bulmak ve hipotezleri test etmektir. Bu süreç, veri girişinden başlayarak, verilerin temizlenmesi, analiz edilmesi ve sonuçların yorumlanmasına kadar bir dizi adımı kapsar.

Anket analizinde kullanılan yöntemler, anketin yapısına ve araştırmanın amacına göre değişiklik gösterebilir. Tanımlayıcı istatistikler, verilerin genel eğilimlerini ve dağılımlarını ortaya koyarken; t-testi, ANOVA, ki-kare testi ve korelasyon gibi hipotez testleri, gruplar arasındaki farkları ve ilişkileri incelemek için kullanılır. Daha karmaşık analizler, faktör analizi veya regresyon analizi gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Anket analizi, sosyal bilimler, pazarlama, sağlık araştırmaları gibi birçok alanda kritik öneme sahiptir ve araştırmacıların karar verme süreçlerini bilgilendirmelerine yardımcı olur.

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

SPSS ile Anket Analizi Nasıl Yapılır?

SPSS ile anket analizi yapmak için izlenmesi gereken adımlar genel olarak veri girişi, veri temizleme, veriyi analiz etme ve sonuçları yorumlama şeklinde özetlenebilir.

1. Veri Girişi

 • SPSS’i Açma: SPSS programını açın ve yeni bir veri dosyası oluşturun.
 • Değişken Tanımlama: “Variable View” sekmesinde anket sorularınıza karşılık gelen değişkenleri tanımlayın. Her bir değişken için isim, tip (örneğin, numeric ya da string), genişlik, ondalık, etiket, değer etiketleri (örneğin, 1 = Evet, 2 = Hayır) gibi özellikleri belirleyin.
 • Veri Girişi: “Data View” sekmesinde her bir katılımcı için anket yanıtlarını girin. Her satır bir katılımcıyı, her sütun ise bir soruyu temsil eder.

2. Veri Temizleme

 • Eksik Verilerin Kontrolü: Eksik veri olup olmadığını kontrol edin ve eksik verileri yönetmek için uygun yöntemleri (örneğin, ortalama ile doldurma, eksik veriyi dışlama) uygulayın.
 • Aykırı Değerlerin Kontrolü: Aykırı değerleri belirlemek ve gerekirse düzeltmek için grafiksel yöntemler (örneğin, kutu grafikleri) veya istatistiksel testler kullanın.
 • Veri Dönüşümü: Gerekli ise değişkenlerin dönüştürülmesi (örneğin, kategorik değişkenlerin dummy değişkenlere dönüştürülmesi) veya yeni değişkenler oluşturulması.

3. Veri Analizi

 • Tanımlayıcı İstatistikler: Frekans dağılımları, ortalamalar, standart sapmalar gibi tanımlayıcı istatistikleri hesaplayın.
  • Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies/Descriptives
 • Güvenilirlik Analizi: Anketin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach’s Alpha gibi güvenilirlik analizlerini yapın.
  • Analyze > Scale > Reliability Analysis
 • Geçerlilik Analizi: Faktör analizi yaparak anketin geçerliliğini test edin.
  • Analyze > Dimension Reduction > Factor
 • Hipotez Testleri: Hipotezlerinizi test etmek için t-testi, ANOVA, ki-kare testi, korelasyon, regresyon gibi istatistiksel testleri kullanın.
  • Analyze > Compare Means > T-Testi
  • Analyze > Univariate > ANOVA
  • Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs > Ki-Kare
  • Analyze > Correlate > Bivariate
  • Analyze > Regression > Linear

4. Sonuçların Yorumlanması

 • Raporlama: Elde edilen bulguları tablo ve grafiklerle raporlayın. Sonuçların istatistiksel anlamlılığını ve pratik anlamını açıklayın.
 • Yorumlama: Elde edilen sonuçların araştırma sorularınız ve hipotezleriniz bağlamında ne anlama geldiğini yorumlayın.

Bu adımları izleyerek SPSS ile anket analizini sistematik bir şekilde yapabilirsiniz. SPSS kullanımı ve istatistiksel analizler konusunda daha derinlemesine bilgi için SPSS’in yardım dökümanlarından ve istatistiksel analiz kitaplarından yararlanabilirsiniz.

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

SPSS Anket Analizi Hizmeti (Profesyonel & Ücretli)

Anket verilerinizi güvenilir ve etkili bir şekilde analiz etmek mi istiyorsunuz? Profesyonel SPSS ile anket analizi hizmetimiz, anket sonuçlarınızdan anlamlı ve eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmenizi sağlar. Alanımızda uzman olduğumuz için, verilerinizi titizlikle analiz ederken, doğruluk ve güvenilirlik konusunda en yüksek standartları gözetiriz.

Anket analizi hizmetimizde, ister akademik araştırmalarınızda, ister iş dünyasındaki karar alma süreçlerinizde kullanmak üzere size net ve anlaşılır sonuçlar sunuyoruz. Detaylı tanımlayıcı istatistiklerden, ileri düzey hipotez testlerine kadar geniş bir yelpazede analiz ve raporlama hizmetleri veriyoruz.

Anket analizi, anketinizin büyüklüğüne göre 1 ile 3 gün arasında sürmektedir. Ücretlerimiz basit anketler için 500 TL’den başlayıp, ileri seviye detaylı analizler ve raporlamalar için 4000 TL’yi bulabilmektedir. Kendi anket analizi ihtiyacınızı bize detaylı bir şekilde iletirseniz, size uygun bir ücret teklifi sunmaktayız. Detaylı bilgi ve ücret teklifi almak için bize WhatsApp üzerinden veya telefon numaramız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Anket analiz sürecinizi bizimle yürütmenin rahatlığını ve güvenini yaşayın; verilerinizin derinliklerine inerek size rekabet avantajı sağlayacak değerli içgörüler sunalım. SPSS Yardımı İstatistik Merkezi veri analizi süreçlerinizde daima yanınızdadır!

spss anket hazırlama iletişim