SPSS ile Ki Kare Homojenlik Testi (Resimli)

Ki Kare homojenlik testi spss

Ki Kare Homojenlik Testi bir istatistik testidir ve bu test, farklı kategorik gruplar arasında verilerin homojenliğini kontrol etmek için kullanılır. Bu blog yazısında, Ki Kare Homojenlik Testi’nin ne olduğunu, ne zaman yapılması gerektiğini, nasıl yapılacağını ve sonuçların nasıl yorumlanması gerektiğini ele alacağız. Ayrıca, SPSS programı ile nasıl bu testin yapılabileceğini de anlatacağım. Ki Kare Homojenlik Testi ile ilgili temel bilgileri öğrenmek ve bu testin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler için bu blog yazısı faydalı bir kaynak olacaktır.

NOT: Eğer bu sayfada anlatılan ki kare testi, sizin aradığınız türdeki ki kare testi değilse muhtemelen ki kare uygunluk testi veya ki kare bağımsızlık testi‘ni arıyorsunuz. Eğer durum böyleyse Uygunluk Testi ve Bağımsızlık Testi başlıklı yazılarımızdan birini okuyabilirsiniz.

spss analizi ücretli danışmanlık tanışma indirimi veri tablo rapor iletişim

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

DOĞRUDAN Ki Kare Analizi Adımlarına Geçmek İçin TIKLAYIN

Ki Kare Homojenlik Testi Nedir?

Ki Kare Homojenlik Testi, istatistiksel bir metot olan Ki Kare testinin bir türevidir. Bu test, farklı grupların bağımlı değişken üzerindeki ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Yani, araştırmacılar bu testi kullanarak gruplar arasında homojenlik (yani yaklaşık olarak eşit şekilde dağılım) olup olmadığını kontrol edebilir.

Bu testi yaparken, araştırmacılar gruplar arasındaki farklılıkları değerlendirmek amacıyla gözlem değerlerini kullanır. Gözlem değerleri, grupların bağımlı değişken üzerindeki ortalamalarını temsil eder. Araştırmacılar, gözlem değerlerini kullanarak beklenen frekans değerlerini hesaplar ve bu değerleri gözlem değerleri ile karşılaştırır. Ardından, istatistiksel bir değer olan Ki Kare değeri hesaplanır ve elde edilen bu değer, gruplar arasındaki farklılığı belirlemek için kullanılır.

Ki Kare Homojenlik Testi Ne Zaman Yapılır?

Ki Kare Homojenlik Testi, farklı grupların istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılır. Testin amacı, gruplar arasındaki dağılım farklarını değerlendirmektir.

Ki Kare Homojenlik Testi, genellikle iki veya daha fazla kategorik grup arasındaki farklılıkların ölçülmesinde kullanılır. Örneğin, cinsiyetler arasında tutulan takımların oranlarının birbirine yaklaşık olarak eşit olup olmadığını test etmek için kullanılabilir.

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Ki Kare Homojenlik Testi Varsayımları

Ki kare homojenlik testi, kategorik verilerin farklı gruplar arasında homojen olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir istatistik testidir. Ki kare homojenlik testinin uygulanabilmesi için bazı önemli varsayımlar vardır:

  1. Bağımsızlık: Gözlemler arasında bağımsızlık varsayımı geçerlidir. Yani, her bir gözlemin, diğer gözlemleri etkilemediği ve gözlemler arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı kabul edilir.
  2. Nominal veya ordinal veri: Ki kare homojenlik testi, sınıflandırma verisi veya sınırlı veri olarak adlandırılan nominal veya ordinal veri türleri için kullanılmalıdır. Bu test, sadece kategorik değişkenler üzerinde uygulanabilir.
  3. Beklenen frekanslar: Her hücredeki beklenen frekans değerlerinin 5’ten büyük olması gerekir. Bu, genellikle testin güvenilirliğini artırmak için kullanılır. Eğer ki kare testi sonucu tabloda oluşan hücrelerden birinde (ya da hücrelerin yaklaşık %20’sinden fazlasında) 5’ten az sayıda kişi varsa o zaman ki kare analizi yerine Fisher’s Exact Test yapmak daha uygun olacaktır.Aynı zamanda, beklenen frekans değeri 1’den küçük hiçbir hücre olmamalıdır.

Bu varsayımlar genellikle Ki kare homojenlik testi için gereklidir. Bu varsayımların sağlanması, test sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. Ancak, bazı durumlarda, bu varsayımlar tam olarak karşılanmayabilir ve bu durumda alternatif test yöntemleri kullanılabilir veya sonuçların yorumlanması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

SPSS ile Ki Kare Homojenlik Testi Nasıl Yapılır?

SPSS ile ki kare homojenlik testi yapmak oldukça kısa sürer. Önce,

Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs tuşlarına basıyoruz.

ki kare 1

 

Değişkenlerimizin birini Row(s), diğerini Column(s) bölümüne atıyoruz.

ki kare 2

 

Statistics butonuna basıyoruz. Açılan küçük pencerede “Chi-square”i işaretliyoruz.

ki kare 3

 

Sonra Continue ve OK butonlarına basarak analizi başlatıyoruz.

Ki Kare Homojenlik Testi Yorumlama

SPSS, ki kare analizi sonucunda bize 3 tane tablo veriyor. Bu tablolar ne anlama geliyor şimdi inceleyelim.

Crosstabulation tablosunda, her cinsiyette kaçar kişinin hangi takımı tuttuğunun dağılımı gösteriliyor. Tabloyu okursak, mesela Galatasaray’ı tutan 27 kadın ve 28 erkek var. Aynı şekilde Fenerbahçe’yi tutan 21 kadın ve 27 erkek var. Beşiktaş’ı tutan 24 kadın, 25 erkek var.

Biz ki kare homojenlik testini, her cinsiyette, her takımı tutan eşit sayıda insan mı var diye bakmak için yapıyoruz. Diğer tabloda, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç çıkıp çıkmadığını göreceğiz.

ki kare 4

 

Chi-Square Tests başlıklı tabloda, ki kare homojenlik testimizin istatistiksel anlamlılık bakımından sonucunu görebiliriz. Bunun için, “Pearson Chi-Square” satırında, “Significance” sütununa bakmalıyız. Bu örnekte, anlamlılık değeri yani p değeri 0.832 çıkmış.

Bu sonuca bakarak, “Ki kare homojenlik testi sonucuna göre gruplar arasında homojen dağılım vardır” sonucuna varabiliriz.

ki kare 5

Ki Kare Homojenlik Testi Varsayımları başlığından hatırlayacağımız üzere, testin sonuçlarının güvenilir olması için, her hücredeki beklenen frekans değerlerinin 5’ten büyük olması gerekmekteydi. Bu örnekteki “Chi-Square Tests” tablosunun en altına bakarsanız, şöyle yazdığını göreceksiniz: “0 cells have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.74.” Demek ki, bu örnekte yaptığımız ki kare homojenlik testinin sonuçlarına güvenebileceğiz.

Ki Kare Homojenlik Testi Anlamlılık Değeri Yorumlama

Ki kare homojenlik testinde anlamlılık değeri (genellikle p-değeri olarak işaretlenir), homojenlik varsayımının (homojenlik varsayımı) doğru olduğunda veri veya daha aşırı verinin gözlemlenme olasılığını belirtir.

Eğer anlamlılık değeri 0.832 ise, bu, karşılaştırılan gruplar veya kategoriler arasında anlamlı bir fark olmadığı anlamına gelir. Pratik anlamda, anlamlılık değeri 0.832 ise, null hipotezi reddedemeyiz. Bu, karşılaştırılan gruplar arasındaki kategorik değişkenlerin dağılımında farklılık olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla, incelenen kategorik değişkenlere göre gruplar homojen olarak kabul edilebilir.

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Deniz Şavkay hakkında 141 makale
Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, Yüksek Lisans eğitimimi Polonya'daki SWPS Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladım. Davranış bilimlerine ilgi duyuyorum ve eğitim hayatımı bunun üzerine şekillendirdim. SPSS ile istatistik analizi yapmayı çok seviyorum. SPSS analizleriyle insan davranışındaki kalıpları keşfetmek ve insan davranışı hakkında iç görü sahibi olmak beni heyecanlandırıyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*