SPSS ile Ordinal Regresyon (Resimli)

30/03/2024 Deniz Şavkay 0

Ordinal regresyon analizi, bağımlı değişkenin ordinal yapıda olduğu durumda kullanılabilen regresyon analizi türüdür. Sıralı kategorilere sahip bir değişken ile bağımsız değişken(ler) arasındaki ilişkiyi anlamak için […]

Cox Regresyon Analizi (SPSS)

Cox Regresyon Analizi (SPSS)

30/03/2024 Deniz Şavkay 0

Cox Regresyon Analizi, bir olayın belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesinin olasılığını etkileyen değişkenlerin incelenmesinde kullanılan bir sağkalım analizi (survival analysis) yöntemidir. Bu yazıda, Bu […]

Log-Lineer Analiz (SPSS)

Log-Lineer Analiz (SPSS) — Resimli

29/03/2024 Deniz Şavkay 0

Log-lineer analiz, karmaşık kategorik verilerle çalışırken, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak ve etkileşimleri incelemek için yaygın olarak kullanılan bir istatistiksel analiz türüdür. Bu blog yazısında, […]

SPSS ile McNemar Testi

McNemar Testi (SPSS) — Resimli

27/03/2024 Deniz Şavkay 0

McNemar Testi, istatistiksel analizlerde bağımlı örneklemlerde kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için sıklıkla kullanılan güçlü bir araçtır. SPSS ile yapılabilen bu test, özellikle klinik araştırmalardan […]