SPSS ile Ordinal Regresyon (Resimli)

30/03/2024 Deniz Şavkay 0

Ordinal regresyon analizi, bağımlı değişkenin ordinal yapıda olduğu durumda kullanılabilen regresyon analizi türüdür. Sıralı kategorilere sahip bir değişken ile bağımsız değişken(ler) arasındaki ilişkiyi anlamak için […]