SPSS ile Kendall’s Tau Korelasyon Analizi (Resimli)

kendall's tau spss korelasyon

Bu blog yazısında, Kendall’s Tau korelasyon analizi ile ilgili temel kavramları, uygulama adımlarını ve sonuçların nasıl yorumlanacağını detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu sayede, araştırmacılar ve öğrenciler, SPSS üzerinde bu analiz yöntemini kullanarak veri setlerindeki sıralı ilişkileri anlamak ve yorumlamak konusunda daha bilinçli bir yaklaşım geliştirebilecekler.

spss analizi ücretli danışmanlık tanışma indirimi veri tablo rapor iletişim

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

DOĞRUDAN Korelasyon Analizi Adımlarına Geçmek İçin TIKLAYIN

Kendall’s Tau Korelasyon Analizi Nedir?

Kendall’s Tau (τ) korelasyon analizi, iki değişken arasındaki sıralı ilişkiyi ölçen bir istatistiksel yöntemdir. Bu analiz, özellikle sıralı veri setlerindeki ilişkileri değerlendirmek için kullanılır. Kendall’s Tau, veri setindeki çiftlerin sıralı bir şekilde nasıl yerleştirildiğini inceleyerek değişkenler arasındaki düzenli bir ilişki olup olmadığını belirler.

Kendall’s Tau, aynı Spearman rank korelasyonu gibi, sıralı veri setlerindeki ilişkileri değerlendirmek için kullanılır. Fark, korelasyonun formülünde ve arka planda nasıl yapıldığında yatar. Spearman korelasyonu, Pearson korelasyonuna benzer bir şekilde değerleri ve sıraları kullanırken, Kendall’s Tau, çiftlerin sıralamalarındaki doğrudan bir eşleşmeye dayanır.

Kendall’s Tau korelasyon yöntemi, özellikle veri setindeki aykırı değerlere Spearman’dan daha dirençlidir, bu yüzden sıralı veri setlerindeki ilişkileri daha güvenilir bir şekilde ölçebilir.

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Kendall’s Tau Korelasyon Katsayısı Değeri Yorumlama

Kendall’ın Tau korelasyon katsayısı, değişkenler arasındaki sıralı ilişkiyi ölçer. Katsayı -1 ile 1 arasında bir değer alır.

  • Pozitif bir Tau değeri, değişkenler arasında pozitif bir sıralı ilişki olduğunu gösterir. Yani, bir değişkenin artması diğerinin de artmasına neden olur.
  • Negatif bir Tau değeri, değişkenler arasında negatif bir sıralı ilişki olduğunu gösterir. Yani, bir değişkenin artması diğerinin azalmasına neden olur.
  • 0’a yakın bir değer, değişkenler arasında sıralı bir ilişki olmadığını veya çok zayıf bir ilişki olduğunu gösterebilir.

Örnek Yorumlar:

  • Eğer Kendall’ın Tau değeri pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ise, “Değişkenler arasında pozitif yönlü bir sıralı ilişki bulunmaktadır.”
  • Eğer Kendall’ın Tau değeri negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ise, “Değişkenler arasında negatif yönlü bir sıralı ilişki bulunmaktadır.”
  • Eğer Kendall’ın Tau değeri istatistiksel olarak anlamlı değilse, “Değişkenler arasında anlamlı bir sıralı ilişki bulunmamaktadır.” gibi yorumlar yapılabilir.

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Kendall’s Tau Korelasyon Analizi Varsayımları

Kendall’s Tau korelasyon analizi, parametrik bir test olmadığı için Pearson korelasyon analizi gibi belirli varsayımlara ihtiyaç duymaz. Ancak, bazı genel prensiplere dayanır ve uygun koşullar altında daha güvenilir sonuçlar verir. İşte Kendall’s Tau korelasyon analizi için bazı önemli hususlar:

 1. Sıralı Veriler: Kendalls Tau, sıralı veri setlerinde kullanılır. Verilerin sıralı olması, yani her bir gözlemin bir sıralama değeri olması önemlidir.
 2. Bağımsız Gözlemler: Her bir gözlemin diğerinden bağımsız olması önemlidir. Eğer gözlemler arasında bağımlılık varsa, bu durum analizin güvenilirliğini etkileyebilir.
 3. Eşit Sıralama Sayısı: Aynı sıralamaya sahip çiftlerin sayısının eşit olması tercih edilir. Ancak, bu koşul analizin uygulanmasına engel değildir.
 4. Aykırı Değerlerin Etkisi: Kendall’s Tau, aykırı değerlere karşı dayanıklıdır. Yani, bu analiz, aykırı değerlerin varlığında bile güvenilir sonuçlar üretebilir.
 5. İkili İlişki: Kendall’s Tau, iki değişken arasındaki ikili ilişkiyi değerlendirir. İki değişken arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığını değil, sıralı bir ilişki olup olmadığını inceler.

Bu varsayımlar, Kendall’s Tau korelasyon analizini daha doğru ve güvenilir kılan faktörlerdir.

SPSS ile Kendall’s Tau Korelasyon Analizi Nasıl Yapılır?

SPSS ile Kendall korelasyon analizi yapmak oldukça kısa sürer.

Analyze -> Correlate -> Bivariate butonlarına basıyoruz.

kendall Korelasyon 1

 

Açılan korelasyon penceresinde, test edeceğimiz değişkenlerimizin ikisini de soldaki kutudan alıp “Variables” kutucuğuna yerleştiriyoruz.

Correlation Coefficients bölümünde, “Kendall’s tau-b” seçeneğini işaretliyoruz.

Başka bir ayarlama yapmamıza gerek yok. OK’a basıp analizimizi başlatıyoruz.

kendall korelasyon 2

Kendall’s Tau Korelasyon Analizi SPSS Tablo Yorumlama

SPSS bize 1 adet korelasyon tablosu verecek. Örnek tabloyu aşağıda görebilirsiniz.

Bu tabloda, iki değişken arasındaki korelasyonun büyüklüğünü, Correlation Coefficient satırında bulabiliriz.

Bu korelasyonun istatistiksel olarak anlamlılık seviyesini de, Sig. (2-tailed) satırında bulabiliriz.

kendall korelasyon 3

Mesela bu sayfada yaptığımız örnekte, Kendall’s tau korelasyon testi sonucuna göre, haftalık iş günü sayısı ile haftalık spor saati arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde (çünkü p = 0.034 yani 0.05’ten küçük), -0.220 büyüklüğünde bir korelasyon bulunmuş. Korelasyon negatif, yani haftalık iş günü sayısı arttıkça haftalık spor saati azalıyor demektir. Korelasyonun büyüklüğünün 0.220 olması da zayıf bir korelasyon olduğunu gösteriyor.

 

SPSS ile Kendall’s Tau Korelasyon Analizi yapmak konusunda her şey bu kadardı. Analizi yapıp sonucu bulduğumuza göre, artık bu analizin raporlamasını yapabiliriz.

 

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Deniz Şavkay hakkında 141 makale
Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, Yüksek Lisans eğitimimi Polonya'daki SWPS Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladım. Davranış bilimlerine ilgi duyuyorum ve eğitim hayatımı bunun üzerine şekillendirdim. SPSS ile istatistik analizi yapmayı çok seviyorum. SPSS analizleriyle insan davranışındaki kalıpları keşfetmek ve insan davranışı hakkında iç görü sahibi olmak beni heyecanlandırıyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*