SPSS Veri Türleri

spss veri türleri

SPSS programında kullanılan 3 temel veri tipi vardır. Bu veri tipleri nominal (kategorik) veri, sürekli (devamlı) veri, ve ordinal veri olarak sıralanabilir.

Bu veri tiplerine iyi hakim olmak gerekir, çünkü SPSS’te hangi analizi yapacağımızı belirlerken, verilerimiz hangi veri tipindeyse ona göre bir analiz yolu seçmemiz gerekecektir.

spss analizi ücretli danışmanlık tanışma indirimi veri tablo rapor iletişim

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

SPSS Veri Türleri

Nominal Veri (Kategorik Veri)

Nominal veri, kategorileri veya sınıflandırmaları temsil eder. Bu veri tipi, bir gözlem biriminin belirli bir kategoriye ait olduğunu gösterir, ancak kategoriler arasında sıralama veya düzenleme yapılamaz. Örnekler arasında cinsiyet (erkek, kadın, diğer), medeni durum (evli, bekar, boşanmış) gibi veriler nominal veri örnekleridir.

Sürekli Veri

Sürekli veri, ölçülen bir miktarın kesirli veya kesirsiz bir aralıktaki değerlerini temsil eder. Bu veri tipi, sayılar arasında matematiksel işlemler yapılabilen ve sayısal değerlerin sıralanabileceği verileri ifade eder. Örnekler arasında yaş, gelir, sıcaklık gibi veriler sürekli veri örnekleridir.

Ordinal Veri

Ordinal veri, kategorileri temsil eder, ancak bu kategoriler arasında belirli bir sıralama veya düzenleme olduğunu ifade eder. Yani, kategoriler arasında bir sıralama yapabilirsiniz, ancak aritmetik işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) uygulayamazsınız. Örnekler arasında eğitim seviyesi (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi), memnuniyet derecesi (çok memnun, memnun, nötr, memnun değil, hiç memnun değil gibi) gibi veriler ordinal veri örnekleridir.

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Önemli Not:

Genellikle anketlerde memnuniyet derecesi (çok memnun, memnun, nötr, memnun değil, hiç memnun değil) gibi skorlar ölçülürken her memnuniyet derecesi için 1’den 5’e kadar kodlar verilir. Bu yapıldığında memnuniyet dereceleri aşağıdaki gibi görünür:

çok memnun = 1

memnun = 2

nötr = 3

memnun değil = 4

hiç memnun değil = 5

Bu tip ölçeklere Likert ölçeği denir. Eğer memnuniyet dereceleri bu şekilde Likert ölçeği olarak kodlanmış ise, bu değişkeni ordinal veri yerine sürekli veri olarak sayabiliriz. Psikolojik ölçeklerin çoğu 1-5 arası ya da 1-7 arası Likert tipi ölçeklerdir. Likert tipi ölçekleri pratikte sürekli veri olarak sayabiliriz ve bunlarla t testi, ANOVA, lineer regresyon gibi parametrik testler yapabiliriz.

 

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Deniz Şavkay hakkında 141 makale
Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, Yüksek Lisans eğitimimi Polonya'daki SWPS Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladım. Davranış bilimlerine ilgi duyuyorum ve eğitim hayatımı bunun üzerine şekillendirdim. SPSS ile istatistik analizi yapmayı çok seviyorum. SPSS analizleriyle insan davranışındaki kalıpları keşfetmek ve insan davranışı hakkında iç görü sahibi olmak beni heyecanlandırıyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*