SPSS ile Wilcoxon Signed-Rank Test (Resimli)

wilcoxon signed rank test

Bu sayfada, Wilcoxon signed rank test (Wilcoxon işaretli sıralar testi) adlı istatistiksel testin ne olduğundan kısaca bahsedeceğiz ve SPSS programını kullanarak nasıl Wilcoxon signed rank test yapıldığını göstereceğim.

spss analizi ücretli danışmanlık tanışma indirimi veri tablo rapor iletişim

Wilcoxon signed-rank test nedir?

Wilcoxon signed-rank test, birbirinden aynı kişilerden oluşan bir grubun 2 farklı zamandaki ölçüm skorlarını karşılaştırmak için kullanılır. Bu testin bağımlı örneklem t testinden farkı, parametrik olmayan bir test olmasıdır. Yani t testinin normallik varsayımını karşılayamadığımız durumda t testine alternatif olarak yapılır. Aynı zamanda, bağımlı değişkenin veri tipinin ordinal veri tipi olduğu durumlarda da Wilcoxon signed-rank test yapılır.

Eğer grubun 2’den fazla farklı zamandaki ölçüm skorlarını karşılaştırmak istiyorsak, Wilcoxon signed-rank test yerine Friedman Testi yapmamız gerekiyor.

Wilcoxon signed-rank test, Wilcoxon rank-sum test ile karıştırılmamalıdır. Bu ikisi farklı testlerdir ve farklı amaçlara hizmet ederler.

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Wilcoxon Signed-Rank Test Varsayımları

Wilcoxon Signed-Rank Test uygulamak için verinin normal dağılım göstermesi gerekmez. Fakat, çok çarpık olmayan, yaklaşık olarak simetrik bir dağılım göstermesi gerekir. Eğer simetrik bir dağılım göstermiyorsa, o zaman Wilcoxon Testi yerine İşaret Testi uygulamak daha uygun olacaktır.

skewness wilcoxon
Üstteki grafik simetrik, alttaki dağılımlar simetrik olmayan (çarpık) dağılımı gösterir

SPSS ile Wilcoxon Signed Rank Test Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki adımları izleyerek Wilcoxon signed-rank test yapabiliriz:

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Adım 1:

Öncelikle, SPSS’te Analyze -> Nonparametric tests -> Legacy Dialogs -> 2 Related Samples butonlarına tıklıyoruz.

wilcoxon signed-rank test 1

 

Adım 2:

Sağdaki Test Pairs kısmında Variable 1’in altına önceki ölçüm değişkenimizi, Variable 2’nin altına ise sonraki ölçüm değişkenimizi sol taraftaki kutudan alıp taşıyoruz. Test Type kısmında Wilcoxon işaretlenmiş olmalı. Bunları yaptıktan sonra pencere aşağıdaki resimdeki gibi görünmeli. Sonra OK’a basarak sonuçları görebiliriz.

wilcoxon signed-rank test 2

 

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

Wilcoxon Signed Rank Test Yorumlama

Testin istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç verip vermediğini görmek için, Test Statistics tablosundaki Asymp. Sig. (2-tailed) değerine bakıyoruz. Bu değer bize Wilcoxon signed-rank testimizin p değerini verecektir.

wilcoxon signed-rank test 3

Örneğimizde p değeri 0.05’ten küçük bir değer. Yani bu örnekte ilaç aldıktan sonra, ilaç almadan önceye göre kalp atış hızları arasında anlamlı bir fark var.

 

Peki kalp atış hızının ilaç aldıktan sonra mı yoksa önce mi daha yüksek olduğunu nerden öğreneceğiz?

Bunu görmek için de, aynı sonuç sayfasındaki Ranks tablosuna bakmamız gerekiyor. Bu tablodaki Negative Ranks’in N sütununda karşılık geldiği sayı ilaç aldıktan sonra kalp atış hızı azalan kaç kişi olduğunu, Positive Ranks’in N sütununda karşılık geldiği sayı ilaç aldıktan sonra kalp atış hızı artan kaç kişi olduğunu bize gösterir. Ties bölümü de artış ya da azalış olmayan kişi sayısını gösterir.

Bu örneğimizde, ilaç aldıktan sonra kalp atış hızı artan 45 kişi, azalan 7 kişi var. Hatırlarsak bir önceki tabloya göre p değeri 0.05’in altındaydı. “Demek ki ilaç aldıktan sonra kalp atış hızı anlamlı bir şekilde artmıştır” sonucuna ulaşıyoruz.

wilcoxon signed-rank test 4

 

spss tez analizi istatistik ödev yaptırma ücretli spss veri analizi danışmanlık

 

Deniz Şavkay hakkında 141 makale
Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, Yüksek Lisans eğitimimi Polonya'daki SWPS Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladım. Davranış bilimlerine ilgi duyuyorum ve eğitim hayatımı bunun üzerine şekillendirdim. SPSS ile istatistik analizi yapmayı çok seviyorum. SPSS analizleriyle insan davranışındaki kalıpları keşfetmek ve insan davranışı hakkında iç görü sahibi olmak beni heyecanlandırıyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*