Bland-Altman Analizi

Bland-Altman Analizi (SPSS) — Resimli

14/04/2024 Deniz Şavkay 0

Ölçüm tekniklerinin karşılaştırılması ve uygunluğunun değerlendirilmesi için Bland-Altman analizi oldukça etkili bir araçtır. Bu analiz, ölçümlerin iki farklı yöntem veya araçla alındığında ortaya çıkan farkların […]

Somers' d

Somers’ d (SPSS) — Resimli

14/04/2024 Deniz Şavkay 0

Somers’ d, sıralı veriler arasındaki ilişkiyi ölçen bir istatistiksel ölçüdür. Özellikle sıralı sınıflandırmalar veya derecelendirme verileri üzerindeki ilişkileri incelemek için kullanışlıdır. Bu blog yazısında, Somers’ […]

runs testi spss

Runs Testi (SPSS) — RESİMLİ

14/04/2024 Deniz Şavkay 0

Runs testi, ardışık veri değerlerinin beklenen bir dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu blog yazısında, SPSS kullanarak Runs testini nasıl uygulayacağınızı ve sonuçları […]

spss ile levene's test

Levene Testi Nedir? (SPSS)

11/04/2024 Deniz Şavkay 0

SPSS’te Levene testi (Levene’s Test), verilerin homojenliğini değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu test, gruplar arasındaki varyansın eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. […]

SPSS ile Kayıp Veri Analizi

SPSS ile Kayıp Veri Analizi (Resimli)

06/04/2024 Deniz Şavkay 0

SPSS analizlerinde kayıp veri önemli bir sorundur çünkü eksik veya yanlış veri analiz sonuçlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Kayıp veriler, istatistiksel sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini azaltabilir […]