durbin watson testi spss

Durbin-Watson Testi (SPSS)

06/06/2024 Deniz Şavkay 0

Bu yazıda, regresyon analizi açısından önemli olan Durbin-Watson değerinin ne olduğundan ve öneminden bahsedeceğim. Ayrıca, SPSS ile Durbin-Watson Testi yapmanın adımlarını resimlerle göstereceğim. Durbin-Watson Değeri […]

Leverage SPSS

Leverage Nedir? (SPSS)

06/06/2024 Deniz Şavkay 0

Regresyon analizinde, bulunan sonuçların gerçeğe uygunluğu açısından dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta vardır. Bu noktalardan biri de Leverage (kaldıraç) değeridir. Bu yazıda, Leverage değerinin […]

spss cinsiyet kodlama

SPSS Cinsiyet Kodlama

07/05/2024 Deniz Şavkay 0

SPSS’te, her değişken bir sayıyla kodlanarak işleme alınır. Peki, cinsiyet değişkeni sayılarla nasıl kodlanır? SPSS’te cinsiyet kodlaması, cinsiyet bilgisini sayısal veya kategorik kodlara dönüştürme işlemidir. […]